71/1 ซอยเจริญพร 2 ถนนประดิพัทธ์
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
087 486 7777
อีเมล์
spansystems@span-systems.com
ยินดีต้อนรับ

สแปน ซิสเต็มส์
อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัทชั้นนำในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโครงสร้างและเทคนิคการก่อสร้างชนิดพิเศษ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้และขอบเขตของการให้บริการ ให้สามารถที่จะตอบสนองความต้องการ ขีดความสามารถทางด้านวิศวกรรมและเทคนิคพิเศษใหม่ ๆ ที่ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือโครงการชั้นนำต่าง ๆ ในปัจจุบันและความต้องการในอนาคต โดยปัจจุบัน

สแปน ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

บริการของเรา

• Post-tension
• Geotechnics
• Slip Form
• Tunneling and Mining
• Bearing
• Bridge Monitoring
• Stay Cables

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
เพื่อเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโครงสร้าง ที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัยและครบวงจรที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ
• ส่งมอบคุณค่าและคุณภาพงานทางด้านวิศวกรรมสูงสุดเท่านั้น
• มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และบริการด้านวิศวกรรมที่เป็นพิเศษ
• พัฒนาและรับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมขั้นสูงสุด
• สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกฝังการทำงานเป็นทีม การแบ่งปันความรู้ และความคิดสร้างสรรค์
• เข้าจดทะเบียนใน MAI (ตลาดเพื่อการลงทุนทางเลือก) ภายในปี 2565

Brands

Represented by Us
Span Systems

Projects

Manorom Bridge Crossing Chaophraya

Post-tension (Dywidag Systems)

PTTLNG NONG FAB LNG Receiving Terminal

Extradosed Bridge over Maeklong River

Motorway Route 6 Contract 10-12

Post-tension (Dywidag Systems)

Pattalung Railway Crossing

Post-tension (Dywidag Systems)

MRT Yellow Line: Lat Phrao – Samrong

Sapphire Luxurious Condominium, Rama 3 Road

Motorway Route 81

Post-tension (Dywidag Systems)

Span Systems

News & Update

ฉะเชิงเทรา-รวมพลังบุญ 27 บริษัทยักษ์ใหญ่

รวมพลังบุญ 27 บริษัทยักษ์ใหญ่ ระดมทุน มอบเงินบริจาค ให้กับโรงพยาบาล พนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา กว่า 6 แสนบาท

SSI signs contract with DSI

SSI signs contract with DSI, Germany’s global leader in construction technology