71/1 ซอยเจริญพร 2 ถนนประดิพัทธ์
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
087 486 7777
อีเมล์
spansystems@span-systems.com

สำนักงานใหญ่

71/1 ซอยเจริญพร 2 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Tel: +66 2 054 5294 ถึง 5

Fax: +66 2 045 2925

Hotline: +66 87 486 7777

Email: spansystems@span-systems.com

คลังสินค้า

152/4 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลำลูกกา (รังสิต คลอง 7) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

Tel: +66 2 054 5294 ถึง 5

Fax: +66 2 045 2925

Hotline: +66 87 486 7777

Email: spansystems@span-systems.com