71/1 ซอยเจริญพร 2 ถนนประดิพัทธ์
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
087 486 7777
อีเมล์
spansystems@span-systems.com

Post-tension

G-Tower

Post-tension (PBL Systems)

Kok River Bridge

Post-tension (Dywidag Systems)

Motorway Route 6 Contract 10-12

Post-tension (Dywidag Systems)

Manorom Bridge Crossing Chaophraya

Post-tension (Dywidag Systems)

Motorway Route 6 Contract 29-31

Post-tension (Dywidag Systems)

Nakhornratchasima Ringroad

Post-tension (Dywidag Systems)

Motorway Route 81

Post-tension (Dywidag Systems)

Motorway Route 6 Contract 24

Post-tension (Dywidag Systems)

Pattalung Railway Crossing

Post-tension (Dywidag Systems)